Dzień dywidendy ustalono na 3 września, a jej wypłata nastąpi 11 września 2020 r., podano.

"Dzielimy się ponad połową zysku wypracowanego w ubiegłym roku, w tym zyskiem ze sprzedaży spółki ArchiDoc. Wypłata dywidendy nie wpłynie przy tym na możliwość bezpiecznej kontynuacji przyjętej strategii rozwoju oraz realizację planowanych inwestycji" - powiedział prezes Jerzy Motz, cytowany w komunikacie.

Spółka nie wypłacała dywidendy od 2016 roku, choć w 2019 r. OEX skupił akcje własne, stanowiące 5,27% kapitału zakładowego spółki, płacąc 19 zł za walor. Łącznie na ten cel przeznaczono 8 mln zł.

"Środki uzyskane z transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc pozwoliły znacząco obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec marca 2020 r. spółka w ujęciu skonsolidowanym dysponowała rekordowym poziomem gotówki w kwocie 59,3 mln zł" - przypomniano.

OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży ecommerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Grupę OEX tworzy kilkanaście spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1 500 osób w biurach i centrach operacyjnych zlokalizowanych w największych miastach Polski.

(ISBnews)