"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 'Amica Spółka Akcyjna' podjęło uchwałę nr 22/2019 w sprawie podziału zysku bilansowego netto za obrotowy 2019, na mocy której to uchwały postanowiono, iż zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 106 918 217,19 zł dzieli ten sposób, że:

a) kwotę w wysokości 22 575 819 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 3 zł;

b) pozostałą kwotę w wysokości 84 342 398,19 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.

Termin ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) zaplanowano na 4 września 2020 roku, a termin jej wypłaty na 14 września 2020 roku, wskazano również.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 7 525 273 sztuk akcji, wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250 000 akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)