"Nakłady o wartości 1-1,5 mln zł zostaną przesunięte z roku 2020 na 2021, ale będzie to miało niewielki udział w łącznym capeksie. Na chwilę obecną podtrzymujemy capex na poziomie ok. 70 mln zł w 2020 roku" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji.

Najważniejszym projektem inwestycyjnym spółki jest modernizacja zakładu w Kętach, której stan zaawansowania osiągnął 98%.

"Wszystkie maszyny i urządzenia zostały już dostarczone na teren zakładu, a stan zaawansowania ich montażu przekroczył 90%. Nadrabiamy czas stracony w II kwartale i inwestycja wciąż realizowane jest zgodnie z harmonogramem i w założonym budżecie. Zakończenie planowane jest do końca tego roku, choć część płatności być może przesunie się na początek roku 2021" - dodała Drzyżdżyk.

W I półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 37,1 mln zł, w tym 21,6 mln zł w II kwartale. 23,3 mln zł stanowiły w I półroczu nakłady na modernizację zakładu w Kętach, która od początku projektu pochłonęła już 48,6 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)