"Mirosław Siwirski zadeklarował wolę uczestniczenia w radzie nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Wobec złożonej deklaracji, rada nadzorcza wystąpiła z wnioskiem do zarządu o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania Mirosława Siwirskiego w skład rady nadzorczej, poinformowano.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)