Zysk operacyjny wyniósł 28,03 mln zł wobec 62,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,08 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 193,23 mln zł rok wcześniej.

"Wynik finansowy grupy w pierwszym półroczu 2020 roku pochodzi przede wszystkim z inwestycji Lokum di Trevi X, zakończonej w pierwszym półroczu 2020 roku oraz z wcześniej zrealizowanych inwestycji: Lokum di Trevi VIII, IX, Lokum Vena I i II, Lokum Victoria Vc. Łącznie w pierwszym półroczu 2020 roku rozpoznano w wyniku 267 lokali" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż mieszkań (lokale objęte umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) w pierwszym półroczu 2020 r. objęła inwestycje w trzech lokalizacjach we Wrocławiu - Lokum di Trevi, Lokum Vena oraz Lokum Villa Nova, oraz w trzech lokalizacjach w Krakowie - Lokum Siesta Lokum Vista i Lokum Salsa. Odnotowany wynik obejmuje 88 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie. Sprzedaż ta będzie budowała wynik 2020 roku - lokale z inwestycji planowanej do zakończenia w 2020 r. - Lokum Villa Nova.

Dodatkowo wg stanu na 30 czerwca 2020 roku spółki z grupy miały zawartych 77 umów rezerwacyjnych, oczekujących na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie, podano także.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa Lokum Deweloper zrealizowała we Wrocławiu inwestycję Lokum di Trevi X. Spośród 256 mieszkań - 247 rozpoznano w wyniku, a kolejne 9 zostało objętych umowami deweloperskimi i przedwstępnymi. Dodatkowo 6 lokali usługowych uzyskało pozwolenie na użytkowanie. W pierwszej połowie roki grupa rozpoczęła realizację inwestycji Lokum Monte I i II w Sobótce pod Wrocławiem. Na dzień 30 czerwca 2020 roku grupa realizowała we Wrocławiu i okolicach 274 lokale i prowadziła prace przygotowawcze oraz planistyczne dla 10 152 lokali w inwestycjach: Lokum Porto, Lokum Verde, Lokum la Vida, Lokum Smart City oraz przy ul. Góralskiej i Poprzecznej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku grupa kapitałowa Lokum Deweloper realizowała w Krakowie 724 lokale i prowadziła prace przygotowawcze i planistyczne dla 737 lokali w kolejnych etapach inwestycji Lokum Siesta i Lokum Vista, wymieniono.

Grupa posiada obecnie w realizacji 998 lokali i prowadzi prace przygotowawcze oraz planistyczne dla kolejnych 10 889 lokali w oparciu o bank ziemi o powierzchni 52,1 ha zakontraktowany w cenie 397,5 mln zł, podano także.

Oferta Lokum Deweloper na dzień 30 czerwca obejmowała 1 030 lokali we Wrocławiu i Krakowie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 56,65 mln zł wobec 39,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)