"Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nieskorzystaniu z prawa opcji. W ramach prawa opcji wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem, w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia o skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji, podano także.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)