Zysk operacyjny wyniósł 16,48 mln zł wobec 19,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 23,1 mln zł wobec 25,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 644,78 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 597,76 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 11,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 084,52 mln zł w porównaniu z 1 198,72 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 32,34 mln zł wobec 35,76 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku Grupa Erbud osiągnęła 1,08 mld zł przychodów, z czego 855 mln zł to przychody z działalności w kraju. W segmencie budownictwa kubaturowego grupa osiągnęła 768 mln zł przychodów, z kolei działalność w budownictwie inżynieryjno-drogowym przyniosła przychody na poziomie 179 mln zł. Podobne przychody r/r osiągnęła spółka IVT, która w segmencie przemysłowym za granicą zanotowała 52 mln zł przychodów wobec 54 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku" czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Udział budownictwa kubaturowego w kraju w łącznych przychodach grupy spadł do 54% z 72%. Zwiększył się za to udział przychodów z budownictwa inżynieryjno-drogowego (do 17% z 10%) oraz budownictwa kubaturowego za granicą (do 16% z 5%).

"Zmiana struktury przychodów wpisuje się w przyjęty przez nas model biznesowy oparty na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Dzięki niemu uniezależniamy się od ewentualnych wahań koniunktury na danym rynku czy w danym segmencie" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

"W I półroczu 2020 roku Grupa Erbud zanotowała 229 mln zł przychodów z działalności zagranicznej, blisko dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Prawie trzykrotnie, bo z 62 mln zł do 177 mln zł, wzrosły przychody z budownictwa kubaturowego za granicą" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 18,66 mln zł wobec 17,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa podkreśla, że niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 173,6 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki oraz bezpieczny poziom zadłużenia netto, które wyniosło 37,8 mln zł wobec 53,4 mln zł rok wcześniej i 48,7 mln zł na koniec 2019 roku, podano w komunikacie.

"W lipcu przeprowadziliśmy skup akcji własnych w celu ich planowanego umorzenia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze 4 września. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową i chcemy, by wycena rynkowa odzwierciedlała naszą realną wartość" - podsumował prezes.

W I półroczu 2020 r. zatrudnienie w grupie wynosiło 2 453 osób, od początku roku zmniejszyło się o 22 osoby.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)