"Zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej, zarząd spółki zobowiązany został do określenia oraz wskazania strategicznych kierunków rozwoju w przyszłości tego obszaru działalności grupy kapitałowej Unibep z uwzględnieniem jego wyników finansowych, trendów rynkowych oraz makroekonomicznych, otoczenia regulacyjnego i rynkowego oraz indywidualnych perspektyw" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Unibep zastrzega, że na dziś nie zostały podjęte żadne decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłych działań względem segmentu, a o ewentualnych, kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu będzie informował w trybie właściwych raportów.

Na swojej stronie internetowej Unibep podaje, że jego spółka zależna Unihouse, z potencjałem produkcyjnym wynoszącym ok. 2000 modułów rocznie, jest jedną z największych firm europejskich w branży budownictwa modułowego. Obecnie kluczowym rynkiem dla firmy jest Norwegia, jednak budynki wyprodukowane w polskiej Fabryce Domów można spotkać również na terenie Danii, Szwecji i Polski.

Fabryka Unihouse znajduje się w Bielsku Podlaskim. Innowacyjne technologie umożliwiają realizację budynków mających nawet do sześciu kondygnacji. W pełni skomputeryzowane linie produkcyjne pozwalają na precyzyjne odtworzenie projektu, który przesyłany jest za pomocą światłowodów do maszyn konstrukcyjnych. Cały proces powstawania budynku odbywa się w hali, skąd na teren budowy wyjeżdżają gotowe moduły bądź panele. Dzięki temu na miejscu budowy w zaledwie kilkanaście godzin może powstać budynek wielorodzinny. Dodatkowym atutem fabryki jest własny zakład stolarski produkujący zarówno na użytek własnych projektów, jak i zamówień zewnętrznych, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)