"Prowadzimy proces akwizycyjny Tauron Ciepło i w tym roku możliwe jest jego zakończenie "-powiedział ISBnews Stańczyk w kuluarach Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.

PGNiG aktualizuje strategię całej grupy do 2022 roku i tam będą niedługo zaprezentowane szczegóły dotyczące energetyki i ciepłownictwa. Spółka jest zainteresowana małymi inwestycjami na lokalnych rynkach ciepłowniczych, ale także budową bloków gazowo-parowych na potrzeby małych i średnich miast.

Na początku lipca prezes PGNiG Jerzy Kwieciński informował, że grupa planuje sfinalizować transakcję przejęcia aktywów ciepłowniczych Tauron Ciepło do końca 2020 roku.

W połowie czerwca br. PGNiG i Tauron Polska Energa poinformowały, że PGNiG uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło. PGNiG podało wtedy, że finalizacja transakcji planowana jest na I kwartał 2021 roku i uzależniona jest od spełnienia istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych.

Pod koniec lipca Tauron przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną PGNiG w sprawie nabycia 100% udziałów w Tauronie Ciepło o osiem tygodni.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)