Zysk operacyjny wyniósł 9,12 mln zł wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,15 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 77,63 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 11,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu 27 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 177,42 mln zł w porównaniu z 150,29 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 17,8 mln zł wobec 8,38 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięty zysk netto w I poł.'20r. stanowi poprawę o 11,7 mln zł w porównaniu do wypracowanego zaledwie progu rentowności w I poł.'19r. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu przychodów o 18% r./r. z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie rynkowe na produkty kosmetyczne, w szczególności antybakteryjne mydło w płynie Apart. Z drugiej jednak strony, doświadczyliśmy zaburzeń na rynkach surowców i opakowań, musieliśmy zmierzyć się ze wzrostem ich cen oraz ograniczoną dostępnością. Ponadto, szczególnie w II kw. 2020 odczuwaliśmy spowolnienie popytu konsumpcyjnego, głównie na rynku krajowym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wiceprezes Magdalena Mielimonka podkreśliła, że wyniki za I półr. br. są powyżej oczekiwań zarządu.

"Udowodniliśmy, że po kilkuletniej, trudnej restrukturyzacji, nasza organizacja jest elastyczna i potrafi odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. W marcu doświadczyliśmy skokowego wzrostu popytu na wybrane produkty kosmetyczne, w szczególności mydło w płynie Apart. W drugim kwartale z sukcesem wprowadziliśmy nasze produkty Apart do dużych sieci niemieckich. Z drugiej jednak strony, nastąpiło zerwanie łańcuchów dostaw i musieliśmy zmierzyć się z ograniczoną dostępnością i wzrostem cen (nierzadko spekulacyjnym) surowców i komponentów produkcyjnych. Dodatkowym wyzwaniem w ostatnich miesiącach był chwilowy spadek popytu konsumpcyjnego na rynku krajowym, zarówno w kanale tradycyjnym jak i nowoczesnym" - wskazała Mielimonka, cytowana w komunikacie.

Wiceprezes oceniła, że perspektywy rozwoju grupy kapitałowej w krótkim, jak i dłuższym terminie są dobre.

"Intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem naszej oferty w kategorii dezynfekcji (w głównej mierze marki Apart) na rynku krajowym i zagranicą, rozważamy uruchomienie nowych kanałów sprzedaży. Dostrzegamy również duży potencjał w dalszej optymalizacji, szczególnie w obszarze produkcyjnym. Na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z pandemią i niezmiennie zachowujemy reżim sanitarny, ponieważ bezpieczeństwo naszych pracowników i kontrahentów jest dla nas najwyższym priorytetem. Przygotowujemy się również operacyjnie na ewentualność drugiej fali pandemii. Rynek surowców i opakowań pozostaje niezbilansowany i już zaczynamy doświadczać ograniczeń podaży oraz wzrostu cen. Czynnikiem ryzyka pozostaje także krajowy popyt konsumpcyjny i zaostrzająca się konkurencja na rynku FMCG" - podsumowała Mielimonka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 5,89 mln zł wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)