"Technologia LAMP - Loop Mediated Isothermal Amplification polega na wykorzystaniu techniki amplifikacji izotermicznej. Metoda została opracowana przez japoński zespół prowadzony przez Notomi. Izotermalna metoda amplifikacji kwasów nukleinowych przebiega w jednej, stałej temperaturze, w przeciwieństwie do badań w klasycznej technice PCR i nie wymaga zastosowania drugich urządzeń (termocyklerów). Porównanie metody LAMP i PCR wskazują, że amplifikacja izotermiczna wykazuje czułość i specyficzność większą od łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) o dwa rzędy wielkości. Przyrost specyficznego produktu reakcji LAMP świadczącego o obecności czynnika patogennego może być obserwowana nawet wzrokowo (zmętnienie probówki i zmiana barwy na pomarańczową). Zmętnienie jest efektem reakcji jonów magnezowych z pirofosforanem (produktem ubocznym amplifikacji), w wyniku której powstaje nierozpuszczalny pirofosforan magnezu" - czytamy w komunikacie.

W związku z zaletami takimi, jak szybkość i prostota reakcji, krótki czas analizy oraz możliwość monitorowania przebiegu analizy w czasie rzeczywistym metoda została szybko zaadaptowana do celów diagnostycznych zarówno do wykrywania bakterii, jak i wirusów. W praktyce wynik badania można otrzymać w przeciągu kilku minut, podkreślono.

"Opracowany przez spółkę zależna prototyp testu w technologii RT-LAMP będzie w dwóch wersjach:

a) Laboratoryjnej przeznaczonej do wykonania przez medyczne laboratoria diagnostyczne. W tej wersji testu wykorzystane zostaną znakowane fluorescencyjnie specyficzne sondy molekularne.

b) Przesiewowej do wykorzystania w każdych warunkach (np. w punktach mobilnych na lotniskach czy przejściach granicznych poprzez detekcję wzrokową lub zastosowanie zwykłych smartfonów i zaprojektowanej aplikacji). Spółka będzie prowadziła prace w kierunku możliwości wykorzystania smartfonów i mobilnych aplikacji do detekcji koronawirusa" - czytamy dalej.

Ponadto spółka zależna poinformowała, iż prowadzi bardzo zaawansowane prace wdrożeniowe nad kolejnymi wynalazkami, tj:

- technologią omijającą etap izolacji RNA wirusa w badaniach molekularnych (etap ten jest najbardziej czasochłonny);

- technologią umożliwiającą pobranie próbek w kierunku detekcji SARS-CoV-2 bez pobierania wymazów z gardła i nosa. W tym przypadku materiałem do badań będzie ślina pacjenta, bo umożliwi pobieranie i transport materiału bez konieczności pobierania wymazów przez personel medyczny

- testem "podwójnym" identyfikującym i różnicującym jednocześnie infekcje wirusem grypy oraz SARS-CoV-2, wskazano także.

Powyższe prace planowane są do wdrożenie we wrześniu br. i zaowocują osobnymi zgłoszeniami patentowymi.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)