"W ubiegłym roku mieliśmy kilka trudnych elementów i mimo to udało się poprawić marżę odsetkową netto. W krótkim okresie duży potencjał stanowi redukcja kosztów finansowania. Taki jest kierunek we wszystkich bankach. Po stronie kredytowej musimy obniżkę stóp procentowych i podniesiony poziom ryzyka związany z COVID przekładać - w granicach obowiązującej ustawy antylichwiarskiej - na cenę nowych kredytów" - powiedział Kleczkiewicz podczas telekonferencji.

Marża odsetkowa netto wyniosła 1,82% na koniec czerwca wobec 2,44% na koniec marca br.

Koszt finansowania spadł do 1,63% na koniec II kw. wobec 1,89% na koniec I kw. i 2,04% na koniec IV kw. 2019 r.

"Od początku roku ten element został poprawiony o 40 punktów bazowych. Występuje jeszcze istotny potencjał do obniżania kosztów finansowania" - zaznaczył Kleczkiewicz.

Jak wskazał, pozytywnym aspektem jest przenoszenie przez klientów środków z depozytów na rachunki bieżące.

Saldo środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych wzrosło o 19% w skali kwartału i 17% w skali roku do 22,9 mld zł na koniec czerwca.

Bank podał w prezentacji, że widzi przestrzeń do znaczącej obniżki oprocentowania kont oszczędnościowych.

Saldo depozytów wzrosło o 2,3% w skali kwartału i spadło o 2,7% r/r do 45 mld zł na koniec czerwca.

Bank podał w prezentacji, że koszt pozyskania depozytów detalicznych na koniec czerwca br. był na historycznie niskim poziomie. Koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych w złotych spadł z 1,68% w kwietniu do 0,67% w czerwcu. Obecnie, dla nowej produkcji koszt ten jest poniżej 0,6%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)