"Zarząd […] otrzymał od pełnomocnika, który reprezentuje spółkę w postępowaniu administracyjnym, informację o wydaniu w dniu 29 czerwca 2020 r. kolejnej decyzji przez Starostę Legionowskiego, ustalającej wysokość odszkodowania dla spółki w kwocie 7 398 700,0 zł za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu tj. dz. 2/50, 2/54, 2/55 oraz 2/62 przejętych pod drogi publiczne na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota przyznanego spółce dotychczas odszkodowania za działki gruntu o łącznej powierzchni ok 10 ha wyniosła 56 858 300 zł.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Spółka złoży odwołanie, podano także.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)