"W okresie I półrocza 2020 roku grupa kapitałowa Trakcja podpisała umowy o łącznej wartości około 0,6 mld zł netto (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co stanowi wzrost o około 3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Portfel zamówień na koniec czerwca 2020 roku wyniósł około 3,2 mld zł netto (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co stanowi wzrost o około 39% w stosunku do portfela zamówień na koniec czerwca 2019 roku. Mając na uwadze własny potencjał wykonawczy, grupa prowadzi zrównoważoną politykę pozyskiwania kontraktów, co potwierdza wielkość portfela zamówień. Powyższe dane nie obejmują najkorzystniejszych ofert oczekujących na podpisanie" - czytamy w raporcie.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)