"Uzyskanie zgody organów antymonopolowych było jednym z warunków zawieszających umowy dotyczącej nabycia przez Granges AB 100% akcji spółki Impexmetal S.A." - czytamy w komunikacie.

4 września prezes Boryszewa Piotr Lisiecki informował, że spodziewa się, iż otrzyma zgodę Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin 23 września. Podkreślał, że jeśli ten warunek zostanie spełniony, finalizacja transakcji nastąpi krótko potem.

Warunkowa, przedwstępna umowa sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie, tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal na rzecz szwedzkiej spółki Gränges AB, podpisana została pod koniec listopada 2019 roku.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)