"Zarząd MOL zdecydował dzisiaj, że [...] w ciągu najbliższych 12 miesięcy może zostać nabytych maksymalnie 40 971 270 sztuk (5%) akcji zwykłych MOL serii A w ramach i na warunkach określonych w uchwale ZWZ nr 7/2020" - czytamy w komunikacie.

Rada dyrektorów wyznaczyła MOL Vagyonkezelő Kft. do realizacji skupu akcji własnych, wskazano również.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)