"Spółka otrzymała od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oficjalne zwolnienie za okres do 30 września 2020 r., z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym" - czytamy w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)