Zysk operacyjny wyniósł 6,58 mln zł wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,65 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 7,51 mln zł rok wcześniej.

"Podstawowy wpływ na wynik osiągnięty w I półroczu 2020 r. miały:

- wynik na sprzedaży wyrobów gotowych (sprzedaż 92 lokali mieszkalnych i 3 niemieszkalnych w ramach etapu E3 w Centrum Praskie Koneser), 7 066 tys. zł;

- wynik na sprzedaży usług (głównie architektonicznych i inżynierskich świadczonych przez Juvenes Projekt Sp. z o.o.), 4 022 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 7,25 mln zł wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)