W okresie I-III kwartał 2020 r. spółka zawarła 1 199 umów przedwstępnych sprzedaży, w porównaniu z 1 286 umowami zawartymi w porównywalnym okresie roku poprzedniego i 1 087 analogicznych umów notarialnych w porównaniu z 1 229 umowami zawartymi rok wcześniej.

"Dobry wynik przedsprzedaży mieszkań za trzy kwartały jest efektem strukturalnego popytu na mieszkania w największych miastach. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez spółkę. Obie wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów" - skomentowano w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)