Obrót akcjami spółek został zawieszony w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, podano w komunikatach.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

(ISBnews)