Przedmiot kontraktu to "budowa 'pod klucz' drugiego kotła kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42 MWt i wydajności pary 55t/h wraz z przebudową niezbędnej infrstruktury w ramach nowej kotłowni zlokalizowanej w zakładzie Michelin Polska S.A. w Olsztynie" - czytamy w komunikacie.

Terminy realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r. (odbiór końcowy), podano także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)