"Podstawą odwołania walnego zgromadzenia jest uchwała zarządu spółki z dnia 9 października 2020 r., która została podjęta po zapoznaniu się przez zarząd z aktualnymi informacjami w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w związku z wprowadzeniem z dniem 10 października 2020 roku żółtej strefy na terenie Polski i związanych z tym obostrzeń. Z uwagi na aktualne uwarunkowania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w ocenie zarządu brak jest możliwości zgodnego z prawem i bezpiecznego przeprowadzenia walnego zgromadzenia" - czytamy w komunikacie.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)