"Przyczyną rezygnacji jest oddalenie przez sąd zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki oraz uprawomocnienie ww. postanowienia" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)