"Zarząd Inno-Gene S.A. [...] otrzymał informację od spółki zależnej o podpisaniu umowę z Medicofarma S.A. dotyczącą:

- opracowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania certyfikatu CE/IVD oraz zgłoszenia testu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- uruchomienia produkcji i konfekcjonowania gotowych wyrobu tj. testu do diagnostyki SARS-CoV-2 metodą RT-LAMP wg wynalazku i zgłoszenia patentowego Centrum Badań DNA" - czytamy w komunikacie.

Podpisane umowa ma charakter wyłączny, tj. Medicofarma będzie wyłącznym producentem zestawów diagnostycznych wg technologii RT-LAMP. Szacowany potencjał produkcyjny zakładu wynosi 2 mln testów tygodniowo z możliwością zwiększenia go poprzez zlecenia produkcji do spółek powiązanych. Medicofarma posiada odpowiedni potencjał i doświadczenie w zakresie produkcji zestawów do diagnostyki w kierunku koronawirusa, podkreślono.

Strony dopuszczają rozszerzenie współpracy o kolejne zestawy do diagnostyki IVD wg technologii i wynalazków Centrum Badań DNA.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)