"Wraz z zawarciem umowy zamawiający złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie czterech dodatkowych ZT, co sprawia, że na dzień dzisiejszy przedmiot umowy obejmuje łącznie dostawę sześciu ZT, na co składają się dwa ZT w zakresie podstawowym oraz cztery ZT w ramach wykorzystanej opcji. Zamawiający w dalszym ciągu pozostaje uprawniony do skorzystania z prawa opcji zamówienia pozostałych dwóch ZT w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Dostawy będą wykonywane w latach 2021-2022 na podstawie uzgodnionego harmonogramu, podano również.

W razie skorzystania przez zamawiającego z pozostałej opcji zamówienia dwóch dodatkowych zespołów trakcyjnych wartość umowy wzrośnie do 183,2 mln zł netto, dodano.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)