"Od 15 października przez dwa tygodnie spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będą mogły sprawdzić, czy ich próbnie przygotowane roczne sprawozdania finansowe spełniają wymogi Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Komisja Nadzoru Finansowego udostępni środowisko testowe umożliwiające walidację zgodności z formatem ESEF otagowanych raportów rocznych. Do właściwego opracowania sprawozdania według wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych konieczne jest narzędzie informatyczne, które pozwoli taki plik przygotować. Comarch wprowadził już do swojej oferty dedykowaną aplikację - Comarch ESEF" - czytamy w komunikacie.

Korzysta z niej już ponad trzydzieści spółek giełdowych m.in.: Apator, APS Energia, Erbud, Korporacja KGL, Master Pharm, Unimot, P.A. Nova, Vigo System czy też X-Trade Brokers Dom Maklerski. Comarch również przekształcił skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 do formatu iXBRL przy użyciu aplikacji Comarch ESEF. Na Comarch ESEF zdecydowały się także pierwsze spółki z Hiszpanii i Niemiec m.in. DRESTATE Services GmbH, wymieniono w informacji.

"Obowiązek przygotowywania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w formacie ESEF dotyczy raportów rocznych za okres sprawozdawczy, rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku lub później. W praktyce oznacza to, że pierwsze raporty w standardzie XBRL muszą zostać przygotowane na początku roku 2021. Dlatego już teraz należy zapoznać się z zapisami przepisów i przygotować procesy w firmie pod te zmiany. Wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie ESEF pozwoli na standaryzację raportów spółek giełdowych działających na terenie całej Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

Zgodnie z nowymi przepisami, dane zamieszczane w skonsolidowanych sprawozdaniach sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), będą musiały być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL (tagowanie). Znakowanie odbywa się przez wykorzystanie zbioru pojęć zawartych w taksonomii, czyli słowniku pojęć bazującym na MSSF. W ten sposób dane z raportu przygotowanego przez spółkę np. z Francji będą oznaczone w taki sam sposób jak informacje zawarte w raporcie firmy np. z Polski. Sprawozdania XBRL będą dostępne w formie elektronicznej i będzie je można przeglądać w przeglądarce internetowej dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu inline XBRL (iXBRL).

"Raportowanie w ESEF przyniesie szereg korzyści dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego, ponieważ uszeregowane dane finansowe będą miały większą użyteczność. Inwestorzy i analitycy giełdowi uzyskają dostęp do ustrukturyzowanej informacji i analiza finansowa spółek giełdowych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi stanie się znacznie prostsza. A firmy przy użyciu odpowiedniego narzędzia informatycznego będą mogły między innymi uporządkować pozycje w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującą taksonomią" - powiedział product manager systemów Comarch ERP Paweł Krupa, cytowany w komunikacie.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)