"Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z grupy emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z grupy emitenta" - czytamy w komunikacie.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,5%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji, podano również.

Termin wykupu obligacji ustalono na 23 października 2023 r.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z materiału.

"W warunkach emisji obligacji emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda" - podsumowano.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2019 r. sprzedała 268 mieszkań.

(ISBnews)