Na podstawie decyzji KNF, Idea Bank uzyskuje możliwość pobierania danych klientów udostępnianych przez inne banki za pośrednictwem interfejsu API, po udzieleniu odpowiedniej zgody przez klienta. Dzięki temu będzie mógł zaoferować innowacyjne rozwiązania cyfrowe takie jak usługa AIS (Account Information Service) - pobieranie sald i historii operacji z rachunków w innych bankach czy usługa PIS (Payment Initiation Service) - zlecania przelewów z innych kont bankowych, w celu opłacenia lokaty lub też zasilenia konta oszczędnościowego w Idea Bank, podano.

"Cieszymy się z uzyskanej zgody KNF, gdyż daje nam szansę na uczestnictwo w przełomowym projekcie otwarcia bram do finansów w różnych instytucjach, przy zachowaniu pełnych zasad bezpieczeństwa powierzonych środków przez klientów. Uważamy, że dyrektywa PSD2 daje duże szanse na rozwój i digitalizację Idea Banku. Dostęp do danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł pozwoli nam na budowanie rozwiązań jeszcze lepiej dostosowanych do potrzeb klientów. Pragniemy, aby nasza bankowość elektroniczna była jeszcze sprawniejsza i wygodniejsza" - powiedział p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Idea Bank równolegle prowadzi prace nad wdrożeniem nowej bankowości mobilnej, której ważnym celem jest rozwój pełnego ekosystemu usług finansowych dostępnych z jednego miejsca, zaznaczono.

PSD2 (Payment Services Directive) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych w bankach i instytucjach finansowych. Głównymi jej założeniami są: poprawa bezpieczeństwa konsumentów przed nadużyciami finansowymi w obrocie bezgotówkowym oraz zwiększenie szybkości realizacji płatności bezgotówkowych, czemu ma służyć implementacja otwartej bankowości.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)