"W usłudze asset managment od początku roku pozyskaliśmy ponad 720 mln zł, przekroczyliśmy w aktywach pod zarządzaniem kwotę 1,3 mld zł. Do kwietnia tego roku do usługi asset management Skarbiec TFI wpływało kilka - kilkanaście milionów złotych miesięcznie. Natomiast po maju, kiedy stopy procentowe zaczęły być mocno obniżane w Polsce, ta dynamika znacząco przyspieszyła. Większość z tych kwot, o których wspomniałem została pozyskana w okresie od maja do września" - powiedział Jankowski w rozmowie z ISBnews.

Obecnie większość środków wpłacają klienci, którzy podlegają ustawie o finansach publicznych oraz duże korporacje, które dysponują znaczącymi środkami finansowymi.

Zainteresowanie usługą asset management przejawiają także firmy, które posiadają nadwyżki finansowe i szukają dla tych środków alternatywy.

"Patrząc na pandemiczną sytuację na świecie i na związaną z nią sytuacją gospodarczą, poziom niepewności jest na tyle duży, że rzeczywiście widzimy zainteresowanie papierami wartościowymi i strategiami opartymi głównie o rynek długu. Na tym też zależy przedsiębiorcom - oni ryzyko związane z gospodarką ponoszą w swojej bieżącej działalności, a w naszej usłudze szukają w okresach dekoniunktury, alternatywnej przystani dla środków, które w przyszłości będą wykorzystane na inwestycje wewnątrz firmy" - wskazał Jankowski.

Podkreślił, że w asset management klient ma dostęp do inwestycji niedostępnych dla instytucji niefinansowych, takich jak skarbowe obligacje hurtowe, obligacje komunalne czy obligacje "antycovidowe".

"Widzimy też, że klienci indywidualni, którzy do tej pory byli poza systemem inwestycyjnym zaczęli interesować się usługą zarządzania aktywami po znaczącym spadku oprocentowania depozytów bankowych. Ale tutaj bardzo mocno pomagają nam wyniki naszych funduszy - w każdej klasie aktywów one wyglądają dobrze. W efekcie mamy także zainteresowanie klientów indywidualnych tą usługą" - dodał dyrektor.

Średnia wpłata w przeliczeniu na jednego klienta znacząco wzrosła w porównaniu do okresu sprzed pandemii, podsumował Jankowski.

Skarbiec jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)