"Zarząd Boryszew informuje, że w dniu 29 października 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal S.A., w której emitent jest podmiotem dominującym, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Impexmetal, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony do podziału. Wartość dywidendy należnej emitentowi, jako jedynemu uprawnionemu podmiotowi wynosi 913 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dniem dywidendy jest 29 października 2020 roku.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)