"Podjęcie powyższej uchwały jest wyrazem zgodnej opinii obu wspólników - zarówno Archidiecezji Warszawskiej, jak i grupy kapitałowej emitenta - iż realizacja projektu wymaga przystąpienia do spółek celowych nowego inwestora i wniesienia przez niego istotnego wkładu własnego, przy odpowiednim zmniejszeniu udziału w przedsięwzięciu dotychczasowych wspólników. Pozwoli to na zwiększenie wkładu własnego do poziomów docelowych wynikających z projektowanego budżetu projektu, na rozpoczęcie właściwych prac developerskich, a w dalszej perspektywie na pozyskanie zewnętrznego finansowania bankowego" - czytamy w komunikacie.

Samo przeprowadzenie przeglądu możliwych rozwiązań nie przesądza jeszcze o wyborze którejkolwiek z opcji, jak również o jej realizacji, podkreślono.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza pozyskania nowego inwestora dla przedsięwzięcia, z proporcjonalnym uwzględnieniem zaangażowania dotychczasowych wspólników w zakresie ich udziału w majątku oraz w procesach decyzyjnych spółek celowych, jak również możliwości częściowego upłynnienia udziałów w projekcie przez obecnych wspólników, a w konsekwencji przyśpieszenia realizacji projektu (oraz zwiększenia płynności Grupy BBI Development).

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)