Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane 4-9 listopada.

Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji zaplanowano na 10 listopada.

W dniach 10-13 listopada mają się odbyć zapisy od inwestorów instytucjonalnych, a przydział akcji zaplanowany został najpóźniej na 17 listopada.

"W ramach oferty, akcjonariusze sprzedający oferują do 21 617 600 akcji oferowanych, tj. do 21 617 600 akcji zwykłych serii B spółki, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału zakładowego spółki, z czego do 14 117 600 akcji oferowanych oferowanych jest przez TVN Media (około 32% kapitału spółki), a do 7 500 000 akcji oferowanych oferowanych jest przez Liberty Global Ventures Holding (około 17% kapitału spółki)" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Intencją spółki, akcjonariuszy sprzedających, globalnych współkoordynatorów oraz firmy Inwestycyjnej jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do ok. 10% akcji oferowanych, podano także.

Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach oferty. Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad spółką.

"Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 60 zł za akcję" - czytamy dalej.

Po przeprowadzeniu oferty, Groupe Canal+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa, w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji, ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) przez okres odpowiednio 180 dni (spółka i akcjonariusze sprzedający) i 360 dni (Groupe Canal+) po dniu rejestracji akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych, z zastrzeżeniem wyjątków odpowiadających praktyce rynkowej i z możliwością uzyskania zwolnienia z tego zobowiązania ze strony globalnych koordynatorów.

Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych.

"Cieszymy się, że możemy rozpocząć ofertę publiczną. Jako preferowany dostawca rozrywki z segmentu premium na polskim rynku oraz najbardziej zaawansowana technologicznie platforma płatnej telewizji w Polsce, mamy bazę lojalnych klientów, która systematycznie rosła w okresie ostatnich trzech lat. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce a uruchomiona w maju 2020 roku usługa Canal+ (OTT) jest na krzywej wzrostu i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jej sprzedaży. Trendy rynkowe wspierają nasz biznes - rosną wydatki Polaków na rozrywkę i przewiduje się, że w latach 2019-2024 liczba klientów OTT i IPTV w Polsce wzrośnie odpowiednio do 4,6 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 17,7%) oraz do 1,5 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 11,2%). Nasz model biznesowy jest odporny na ostatnie wyzwania rynkowe, o czym świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. W efekcie siła finansowa spółki pozwala nam zakładać wypłatę dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto" - powiedziała Prezes Canal+ Polska Edyta Sadowska, cytowana w komunikacie.

Zysk netto za okres z działalności kontynuowanej Canal+ Polska w I poł. 2020 r. wyniósł 121,05 mln zł wobec 30,79 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBIT - odpowiednio: 154,84 mln zł wobec 34,76 mln zł, przy przychodach odpowiednio: 1 195,52 mln zł wobec 1 112,14 mln zł, podano także w materiale.

Canal+ Polska jest operatorem Platformy Canal+, oferującej pakiety, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich, jak również nowo wprowadzonej usługi streamingowej Canal+ (OTT). Pakiety telewizyjne są oferowane we wszystkich segmentach cenowych rynku płatnej telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium. Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce.

(ISBnews)