"Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły całkowita cena (waga 60%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wskazane elementy (waga 30%) oraz termin realizacji (waga 10%)" - czytamy w komunikacie.

Zakres prac Torpolu obejmuje prace związane z infrastrukturą mostową, które stanowią ok. 30% wynagrodzenia. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)