"Pomimo obostrzeń związanych z pandemią osiągamy świetne wyniki finansowe i spodziewamy się, że nasze przychody na koniec 2020 roku po raz kolejny przekroczą 2 mld zł" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 25,49 mln zł wobec 18,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 522,36 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 590,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 33,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 606,88 mln zł w porównaniu z 1 789,04 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec września 2020 roku Grupa Erbud osiągnęła przychody na podobnym poziomie jak rok temu. Przychody osiągnięte z działalności w Polsce wyniosły 1,31 mld zł, natomiast prawie 300 mln zł przychodów grupa osiągnęła za granicą. Przychody w segmencie budownictwa kubaturowego wyniosły 1,04 mld zł, działalność w budownictwie inżynieryjno-drogowym przyniosła 320 mln zł. W segmencie przemysłowym Grupa osiągnęła podobne przychody jak rok temu - 160 mln zł w kraju oraz 87 mln zł za granicą" - czytamy dalej.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku znacząca zmieniła się struktura przychodów. Udział budownictwa kubaturowego w kraju w ogólnych przychodach grupy zmniejszył się z 67 do 52%. Budownictwo inżynieryjno-drogowe stanowi 20% ogólnych przychodów grupy, rok temu było to 14%.

"Konsekwentnie realizujemy nasz model biznesowy oparty na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Chcemy zwłaszcza zwiększyć aktywność w budownictwie i usługach dla przemysłu, dlatego z początkiem października do naszego zarządu dołączył Radosław Górski, który będzie odpowiadał za rozwój tego segmentu w naszej grupie" - dodał Grzeszczak.

Grupa zachowuje stabilną sytuację finansową, do dyspozycji ma środki pieniężne w wysokości 181 mln zł. Spółka sukcesywnie zmniejsza poziom zadłużenia netto, które po III kwartale wynosi 29,5 mln zł. Na koniec 2019 roku zadłużenie wynosiło 48,7 mln zł, a w połowie 2020 roku - 37,8 mln zł, podkreślono także w materiale.

Od początku 2020 roku zatrudnienie w grupie wzrosło o 34 osoby i na koniec września wyniosło 2 509 pracowników.

"Mimo pandemii COVID-19 prace na budowach są kontynuowane, a w serwisie dla przemysłu pojawiły się nowe zlecenia. Uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji pandemicznej w Polsce i za granicą. Na razie nie odnotowujemy dużej liczby zakażeń wśród pracowników na budowach" - zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 22,13 mln zł wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)