Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Łączny backlog Grupy Famur (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2020 r. kształtował się na poziomie ok. 712 mln zł, poinformował prezes Mirosław Bendzera.
"Mimo trudnych warunków otoczenia gospodarczego, aktywność komercyjna Grupy Famur w III kwartale 2020 r. przełożyła się na ponad 120 mln zł łącznej wartości pozyskanych zamówień, co sprawiło, że łączny backlog (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2020 r. wyniósł ok. 712 mln zł. Na rynku krajowym w III kwartale 2020 r. otrzymywaliśmy zamówienia głównie na świadczenie usług serwisowych, dostaw części i podzespołów do maszyn, dostaw hydrauliki i sterowania, a także najmu oraz dzierżawy. Na rynkach zagranicznych, zaobserwowaliśmy lekkie odbicie w Rosji, gdzie otrzymaliśmy zamówienia na kombajny ścianowe, przenośniki zgrzebłowe oraz 37 sekcji obudowy zmechanizowanej wraz ze sterowaniem" - powiedział Bendzera, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom za III kw.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)