Zysk operacyjny wyniósł 28,31 mln zł wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 37,06 mln zł wobec 25,11 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 207,71 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 41,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 592,89 mln zł w porównaniu z 632,55 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. Grupa Rawlplug S.A. zanotowała spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,3%. Wynik ten to efekt załamania koniunktury, zwłaszcza w segmencie wyrobów przeznaczonych do motoryzacji, spowodowany pandemią COVID-19 w II kwartale br. Po dziewięciu miesiącach 2020 roku marża I na sprzedaży wyniosła 35,1% wobec 33,6% w tym samym okresie 2019 roku. W ujęciu kwartalnym marża I na sprzedaży w III kwartale 2020 roku wyniosła 36,4% i była wyższa od marży uzyskanej w III kwartale 2019 roku (34,4%). Wynik ten to efekt rozwoju marki Rawlplug" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 34,18 mln zł wobec 26,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)