Zysk operacyjny wyniósł 26,39 mln zł wobec 60,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,38 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 82,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 23,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 158,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 318,46 mln zł w porównaniu z 714,18 mln zł rok wcześniej.

"Po wymagającym ze względu na pandemię pierwszym półroczu, w III kw. br. nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku nieruchomości. Po słabszym II kw. sytuacja sprzedażowa poprawiła się zauważalnie w III kw. Klienci, którzy ze względu na pandemię odkładali zakup w czasie, wrócili do biur sprzedaży i chętniej podejmowali decyzje zakupowe. Jednak sytuacja na rynku jest dynamiczna, a rosnąca liczba zachorowań nie pozostanie bez wpływu na nastroje konsumenckie. Mimo to, ze względu na dużą liczbę rezerwacji na koniec III kwartału i nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do sprzedaży, liczymy na dobrą końcówkę roku. Okres pandemii jest bardzo wymagający również dla segmentu komercyjnego, jednak podejmujemy aktywne działania i dostosowujemy obiekty oraz ofertę do nowej rzeczywistości. Dzięki temu w III kw. obserwowaliśmy poprawę także w tej części działalności" - powiedział prezes Paweł Ruszczak, cytowany w osobnym komunikacie.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Develia sprzedała 781 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 928 lokali w tym samym okresie roku ubiegłego. Przekazania w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. wyniosły 746 lokali wobec 1778 rok wcześniej. Duża różnica w liczbie przekazywanych mieszkań wynika z harmonogramu kończenia inwestycji. W samym III kw. deweloper sprzedał 358 lokali i przekazał 264 lokale. Dane za III kw. potwierdzają, że sytuacja w segmencie mieszkaniowym ustabilizowała się i rynek wrócił do wolumenów sprzed pandemii. Wzrost liczby sprzedanych mieszkań w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku pozwala optymistycznie patrzeć na sytuację rynku mieszkaniowego i jego perspektywy, podano także.

"Mimo pandemii COVID-19 spółka przygotowuje kolejne inwestycje deweloperskie do realizacji. Istotnym okresem pod tym względem był przełom III i IV kwartału, kiedy spółka otrzymała prawomocne pozwolenia na budowę ponad 1800 lokali w trzech inwestycjach Centralna Park (Kraków), Ceglana Park (Katowice) i Prestovia House (Warszawa). Ze względu na istotną liczbę umów rezerwacyjnych w tych projektach (ponad 240 lokali) Develia spodziewa się bardzo dobrych wyników sprzedaży w IV kw. Bank gruntów grupy to 7 550 lokali" - czytamy dalej.

W portfelu nieruchomości komercyjnych dewelopera znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie, której budowa zakończyła się w lipcu 2019 r., a obecnie poziom komercjalizacji wynosi 74%. W ostatnich miesiącach do grona najemców dołączyły firmy SoftwareOne oraz Unitop, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 227,55 mln zł wobec 145,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)