Zysk operacyjny wyniósł 5,52 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 7,42 mln zł wobec 7,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 31,96 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 81,53 mln zł w porównaniu z 87,68 mln zł rok wcześniej.

"Bieżący rok jest z wielu powodów wyjątkowy. Dynamika zmienności rynku, a co za tym idzie niepewności osiągnęły niespotykaną dotychczas skalę. Mimo tych bezprecedensowych warunków Aplisens ma za sobą trzy udane kwartały. Zbliżony poziom wypracowanych przychodów, powtarzalny poziom wygenerowanych operacyjnych przepływów pieniężnych oraz utrzymanie wysokości marży brutto są potwierdzeniem stabilności prowadzonego biznesu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa grupy, pomimo perturbacji związanych z pandemią COVID-19, jest bezpieczna. Przypomnę, że w tym roku Aplisens po raz dziewiąty z rzędu wypłacił dywidendę, a także przeprowadził skup akcji własnych. Stan środków pieniężnych oraz aktywów finansowych wyniósł na koniec III kw. ponad 20 mln zł" - skomentował prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2020 roku największy udział (37,7%) w strukturze przychodów miał rynek dawnej WNP, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 30,7 mln zł (-5,9% r/r). Przychody z rynku krajowego (35,6%) osiągnęły wartość 29 mln zł (-5,3% r/r), natomiast z Unii Europejskiej 17,6 mln zł (-8,8% r/r), co stanowi 21,5% ogółu sprzedaży grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,99 mln zł wobec 10,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)