Zysk operacyjny wyniósł 20,41 mln zł wobec 17,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 39,13 mln zł wobec 34,46 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dotacji sięgnęły 568,34 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 559,19 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług (produktów), materiałów i towarów w III kwartale 2020 roku ukształtowały się na poziomie 553 904 tys. zł, co oznacza ich wzrost o 3 302 tys. zł w stosunku do III kwartału 2019 roku" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 19,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 685,99 mln zł w porównaniu z 1 649,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1,17 mln zł wobec 13,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)