Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,27 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 7,8 mln zł rok wcześniej.

"Jest to kolejny kwartał z rzędu, w którym możemy zaobserwować dynamiczny rozwój segmentu ekologicznych produktów, co ma realne przełożenie na wyniki spółki. Są one tym bardziej zadowalające, biorąc pod uwagę to w jakich warunkach zostały one wypracowane. III kwartał 2020 r. przypadł na okres nadchodzącej drugiej fali koronawirusa oraz postępujących ograniczeń rządowych. Udowodniliśmy naszym akcjonariuszom, że potrafimy prowadzić biznes z sukcesami w istotnie cięższych czasach. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że grupa utrzymuje zanotowaną po raz pierwszy w poprzednim kwartale tendencję, gdzie skonsolidowane przychody ze sprzedaży eko kosmetyków i środków czystości były większe od przychodów z tytułu sprzedaży barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych - narastająco za okres III kwartałów br. o blisko 20%. Jest to efekt skutecznie wprowadzanych na rynek nowych serii produktów oraz dużego wzrostu sprzedaży w kanale e-commerce" - skomentował wiceprezes Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,02 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,47 mln zł w porównaniu z 23,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1,71 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)