Zysk operacyjny wyniósł 17,65 mln zł wobec 20,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 379,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 482,44 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 35,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 104,25 mln zł w porównaniu z 1 232,73 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa Polimex-Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 104 247 tys. zł (spadek w wysokości 10,4% w stosunku do danych porównywalnych za okres 9 miesięcy 2019 roku). Zysk netto w okresie 9 miesięcy 2020 roku wyniósł 33 701 tys. zł (wobec 574 tys. zł za okres 9 miesięcy 2019 roku)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 24,32 mln zł wobec 58,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)