"Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,9 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych oraz kontraktów w przypadku których nastąpił wybór oferty grupy" - czytamy w raporcie.

Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2020 rok - 0,5 mld zł, 2021 rok - 1,6 mld zł, 2022 rok - 1,1 mld zł, lata następne - 0,7 mld zł, podano również.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)