"JR Holding ASI S.A. podpisała list intencyjny ze spółką Ekipa S.A. w zakresie doradztwa w sprawach finansowych i wprowadzenia jej na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. Ekipa, której liderem i pomysłodawcą jest Karol Friz Wiśniewski, wygenerowała za okres niespełna 11 miesięcy 1,4 mld odsłon w serwisie YouTube. Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy pomiędzy spółkami zostaną ustalone w umowie o współpracy, której uzgodnienie i podpisanie ma nastąpić w terminie do dnia 31.03.2021 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd JR Holding widzi duży potencjał w spółce Ekipa i jej możliwościach rozwoju dzięki upublicznieniu na rynku kapitałowym, podkreślono.

"Nawiązanie współpracy ze spółką Ekipa S.A. i jej liderem Frizem wpisuje się w naszą strategię rozwoju, która przewiduje inwestowanie w nowoczesne podmioty z branży technologicznej. Friz należy do największych influencerów w naszym kraju, a upublicznienie spółki Ekipa S.A. poprzez odwrotne połączenie z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie wśród inwestorów. Jako JR Holding chcemy uczestniczyć w cyfrowej rewolucji i być jej beneficjentem" - powiedział prezes JR Holding January Ciszewski, cytowany w materiale.

W III kwartale 2020 r. JR Holding osiągnął ponad 340 mln zł zysku netto. Narastająco, po trzech kwartałach 2020 r., zysk netto spółki wyniósł prawie 760 mln zł.

JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

(ISBnews)