"Capex w 2020 roku wyniesie '60 mln zł plus', w zależności od tego, jaka część ostatnich prac związanych z modernizacją zakładu w Kętach zostanie przeniesiona na 2021 rok" - powiedział Grzybek podczas wideokonferencji.

Wcześniej spółka planowała nakłady inwestycyjne w 2020 roku na poziomie ok. 70 mln zł.

"Na 2021 rok planujemy nakłady inwestycyjne na poziomie kilkunastu milionów złotych" - dodał Grzybek.

Po trzech kwartałach 2020 r. capex grupy wynosił 48,4 mln zł. Najważniejszym projektem jest finalizowana właśnie modernizacja fabryki w Kętach.

"Jesteśmy na końcowym etapie inwestycji, trwają testy, dostrojenia i optymalizacja urządzeń. W I kwartale 2021 roku planujemy osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nowej linii" - dodała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

W efekcie łączne moce produkcyjne w całej Grupie Alumetal wzrosną do 270 tys. ton stopów rocznie.

"W IV kwartale dokończymy tę inwestycję, spodziewamy się jeszcze wydatków na ten cel na poziomie 'niskich kilkunastu milionów złotych'" - podsumował Grzybek.

Planowany budżet inwestycji w Kętach to 67,8 mln zł, a do tej pory wydano na nią 53,9 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)