"Podtrzymujemy, że naszym celem jest realizacja polityki dywidendowej, przewidującej przeznaczenie na dywidendę minimum 70% zysku netto" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji.

W 2020 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 63,72 mln zł.

"W przyszłym roku planujemy wypłatę dywidendy" - dodała prezes.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)