Zamknięcie transakcji przewidziane jest na 4 stycznia 2021 r. i jest uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków. Po zakończeniu procesu akwizycji Fidelta będzie w pełni konsolidowana w ramach grupy kapitałowej Selvita. Fidelta będzie kontynuować działalność pod dotychczasową nazwą, podano.

"Z największą przyjemnością ogłaszamy akwizycję Fidelty, która idealnie pasuje do grupy kapitałowej Selvita. Fidelta jest organizacją z bogatym doświadczeniem, szerokim spektrum możliwości z zakresu odkrywania leków 'in-house' oraz z licznymi sukcesami w wyłanianiu kandydatów klinicznych. Dzięki tej akwizycji nie tylko realizujemy ogłoszoną w tym roku strategię, ale również robimy krok naprzód, zarówno pod względem portfolio naszych usług, jak i skali działalności. To przełomowy moment w historii Selvity" - skomentował prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Przejęcie Fidelty pozwoli Selvicie przyspieszyć realizację długoterminowej strategii mającej na celu dostarczenie klientom kompleksowej oferty usług, w tym zintegrowanych badań in vitro i in vivo, począwszy od identyfikacji celu do pełnego rozwoju przedklinicznego. Zakres usług oferowanych przez Fideltę jest komplementarny z ofertą Selvity i umożliwi jej zbudowanie przewagi konkurencyjnej w takich obszarach biznesowych jak toksykologia in vivo, DMPK, farmakologia, a także pozwoli zwiększyć skalę działalności w obszarze chemii medycznej i farmakologii in vitro, co wpłynie na umocnienie pozycji rynkowej Selvity, wskazano również.

W ramach strategii grupy, przyjętej w kwietnia br. Selvita zaplanowała przeznaczenie 150-200 mln zł na przeprowadzenie akwizycji w kolejnych latach.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że robimy tak duży i logiczny krok w dalszym rozwoju Fidelty oraz że wspólnie z Selvitą umocnimy naszą pozycję na rynku. Połączenie obu firm pozwoli nam zachować wysoką jakość i zaoferować jeszcze bardziej zintegrowane podejście w usługach, które świadczymy naszym klientom" - wskazała dyrektor zarządzająca Fidelty Adrijana Vinter.

W ostatnich latach Fidelta przekształciła się z wewnętrznego działu badań i rozwoju w firmę CRO, odnotowującą znaczące wzrosty. W 2019 r. spółka miała 17,4 mln euro przychodów, w czasie gdy wynik EBITDA wyniósł 2,6 mln euro. Przychody Fidelty w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 17,2 mln euro, a zysk operacyjny 4,4 mln euro.

Fidelta ma zdywersyfikowaną bazę przychodową, która obejmuje m.in. współprace z liczną grupą klientów spośród największych globalnych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Akwizycja przyczyni się do wzrostu przychodów Selvity i będzie istotnie wpływała na wynik EBITDA spółki, podano także.

Fidelta jest spółką CRO (ang. Contract Research Organization) z kompetencjami naukowymi w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych i zakaźnych. Obecnie zatrudnia 181 pracowników, w tym 150 doświadczonych naukowców. Spółka świadczy usługi w obszarze zintegrowanego odkrywania leków na zlecenie firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z całego świata i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Laboratoria Fidelty zlokalizowane są w ośrodkach badawczo-rozwojowych w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Jednocześnie, wraz z podpisaniem umowy, Fidelta zawarła z Galapagos umowę ramową świadczenia usług (ang. Master Services Agreement, MSA), na mocy której, pod warunkiem zamknięcia transakcji, Fidelta zrealizuje dla Galapagos usługi o łącznej wartości 27 mln euro (120,8 mln zł), z czego w 2021 roku Galapagos nabędzie usługi o wartość przynajmniej 7 mln euro (31,3 mln zł). Umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2025 r. Na podstawie MSA Fidelta będzie świadczyć na rzecz Galapagos usługi w zakresie drug discovery, w szczególności w obszarach chorób zapalnych oraz zwłóknieniowych. Wspomniana umowa MSA stanowi największą umowę w historii grupy kapitałowej Selvity, podano.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)