Zysk operacyjny wyniósł 46,79 mln zł wobec 22,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,53 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 391,52 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 81,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 237,3 mln zł w porównaniu z 1 111,09 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. grupa odnotowała 11,4-proc. wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+22%), choć w kraju dynamika była również dodatnia (+5%). Spadek dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich latach był spowodowany spadkiem przychodów w marcu i kwietniu oraz brakiem zmiany w maju 2020 r. (w stosunku do tych samych miesięcy roku poprzedniego), wywołanym działaniami rządów europejskich państw w ramach walki z pandemią koronawirusa. Rentowność marży brutto na sprzedaży istotnie wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (28,2% vs 25,7%). Wzrost rentowności brutto ze sprzedaży nastąpił w drugim kwartale 2020 r. i był to m.in. efekt podwyższenia cen (m.in. w odpowiedzi na rosnące kursy EUR/PLN i USD/PLN) oraz utrzymanie ich na nowych, wyższych poziomach, co pozwoliło na utrzymanie bardzo dobrej rentowności również w trzecim kwartale 2020 r."- czytamy w raporcie.

Istotny wzrost zysku operacyjnego, jak i rentowności na poziomie EBIT (8,8% vs 5,7% w okresie 1-3Q 2019), wynika zarówno ze wzrostu rentowności brutto na sprzedaży, jak i właściwej kontroli kosztów operacyjnych, w szczególności ich znaczącego obniżenia w kwietniu 2020 w sytuacji spadku przychodów miesięcznych, jak i utrzymania dużej dyscypliny kosztowej po ustaniu wiosennych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, podano także.

"W wyniku opisanych powyżej czynników grupa osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. zysk netto w wysokości 81,9 mln zł (44,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), czyli wyższy o 83,6%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 85,05 mln zł wobec 45,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)