"Pierwszym wodorem jakości automotive w Grupie PKN Orlen będziemy dysponowali już pod koniec 2021 roku, trwają prace nad węzłem do oczyszczania wodoru i hubem wodorowym w Trzebini. Docelowo chcemy mieć powyżej 50 stacji tankowania wodoru" - powiedział Jóźwiak podczas IV Kongresu Innowacji w Energetyce.

Jak dodał, dwa kolejne huby wodorowe w Grupie Orlen powstaną we Włocławku do końca 2022 roku i w Płocku do końca 2023 roku.

"We Włocławku, gdzie wodór ma powstawać z elektrolizerów, jesteśmy na etapie przetargu" - dodał.

Obecnie w Grupie Orlen funkcjonują dwa punkty ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem na niemieckich stacjach paliw star-Grupa Orlen, a w 2021 roku planowane jest uruchomienie dwóch pierwszych stacji wodorowych w Czechach - w Pradze i Litvinowie. W planach jest także otwarcie kolejnych stacji wodorowych - w Brnie, Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)