Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z PKO Bankiem Polskim umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty 41 mln zł, celem sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Żernikach koło Poznania, podała spółka.
"Środki pozyskane z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie nabycia gruntów oraz budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Żernikach k/Poznania, na podstawie zawartej umowy z generalnym wykonawcą" - czytamy w komunikacie.
Wysokość kredytu to 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do 41 mln zł, tj. nie więcej niż 80% wydatków związanych z budową zakładu i nabyciem nieruchomości.
Kredyt zostanie udzielony w miesięcznych transzach, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym w umowie z generalnym wykonawcą, począwszy od 4 grudnia 2020 r. Okres spłaty kredytu przypada od 31 lipca 2022 r. do 4 grudnia 2030 r. w miesięcznych równych ratach kapitałowych po 0,4 mln zł oraz jednej racie wyrównującej do 3 grudnia 2030 r. Oprocentowanie do kwoty 39,1 mln zł będzie stałe w wysokości 1,3% p.a. powiększone o marżę banku, a powyżej kwoty 39,1 mln zł, a maksymalnie do 41 mln zł - oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku, podano także.
Na początku listopada br. Apator Powogaz zawarł przedwstępną umowę nabycia 2,4 ha gruntów oraz budowy nowej siedziby do końca lutego 2022 r. Łączna wartość umowy to 48,9 mln zł netto.
Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)