Wniosek wpłynął 11 grudnia, sprawa jest w toku.

"Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen kontroli nad OTP z siedzibą w Płocku" - czytamy w komunikacie.W listopadzie br. Trans Polonia podała, że wraz ze swoją 100% spółką zależną TP zawarła z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% udziałów w OTP sp. z o.o. za 89,2 mln zł.

OTP Sp. z o.o. (dawnej OTP S.A. a przedtem Orlen Transport S.A.) jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w transporcie materiałów niebezpiecznych - paliw, gazu płynnego (LPG) oraz chemii ciężkiej. Firma została utworzona 2 stycznia 2008 r. z sześciu przedsiębiorstw transportowych działających w strukturach korporacji.

Na początku 2016 r. PKN Orlen i spółka TP - podmiot zależny Trans Polonia - sfinalizowały transakcję sprzedaży spółki Orlen Transport za ostatecznie 84,5 mln zł.Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)